چیدن هفت سین

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.ir

 

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irهفت سین به معنای هفت قلم شیئی كه نام آن‌ها با حرف «س» (سین) آغاز می‌شود، یكی از اجزای اصلی آیین‌های سال نو است كه پیشینه‌ی ایرانیان آن را برگزار می‌كنند.

 

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irاین اقلام سنتاً در سفره‌ی هفت سین چیده و به نمایش گذاشته می‌شوند.

 

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irاین سفره‌ای است كه هر خانواده‌ای بر روی زمین (یا بر روی میز) در اتاقی كه معمولاً به میهمانان گرامی اختصاص داده شده می‌گسترد و این اقلام بر روی آن قرار داده می‌شود:

 

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irدر بالای سفره (در دورترین فاصله از در) آینه‌ای گذاشته می‌شود، كه در دو طرف آن شمع‌دان‌هایی دارای شمع نهاده شده (سنتاً مطابق با شمار فرزندان خانواده)، در پایین آن نسخه‌ای از قرآن (از شاهنامه یا دیوان حافظ نیز استفاده می‌شود)،

تُنگی كه معمولاً حاوی یك ماهی لایی (بسیاری از خانواده‌ها یك كوزه آب باران را كه قبلاً جمع آوری شده و/ یا كاسه آبی كه حاوی برگ سبز انار، نارنج، یا شمشاد است نیز می‌افزایند)، ظرف‌های حاوی شیر، گلاب، عسل، شكر، و (1، 3، 5 یا 7 عدد) تخم مرغ رنگ‌آمیزی شده گذاشته می‌شود.

 

 سایت ویژه نوروز جشن باستانی
 ایران زمین |www.9rooz.irمركز سفره عموماً با گل‌دانی از انواع گل‌ها، معمولاً سنبل و شاخه‌های بیدمشك فروگرفته می‌شود. كنار آن، سبزه و دست‌كم شش قلم دیگر كه با حرف سین آغاز می‌شوند (تشریح شده در زیر)، ظرفی حاوی میوه (سنتاً سیب، پرتقال، انار، و به)، چند نوع نان (اغلب شیرین)، ماست و پنیر تازه، شیرینی‌های گوناگون، آجیل (مخلوط خشك و بو داده شده‌ی تخم‌های نخودچی، خربزه، گندم برشته، برنجك، و فندق و گردو، كه همگی با كشمش آمیخته ‌شده‌اند) قرار داده می‌شود.

  نمادهای هفت سین

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irسنجد ( Sorb ) : نمادی است از زایش و تولد و بالندگی و برکت

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irسمنو (Samanoo): نماد خوبی برای زایش گیاهی و بارور شدن گیاهان...

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irسبزه (Verdure) : موجب فراوانی و برکت در سال نو شود، رنگ سبز آن رنگ ملی و مذهبی ایرانیان است.

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irسیب سرخ (Red Apple ) : نمادی است از باروری و زایش

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irسماق (Sumac) : برای گندزدایی و پاکیزگی

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irسیر (Garlic) : برای گندزدایی و پاکیزگی

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irسرکه (Vinegar) : برای گندزدایی و پاکیزگی

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irقرآن(Quran) : کتاب مقدس هر آیین

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irتخم مرغ (Eggs) : از نوع سفید یا رنگی نمادی است از نطفه و نژاد

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irماهی سرخ (Gold Fish) : ماهی یکی از نمادهای آناهیتا فرشته آب و باروری است و وجود آن باعث برکت و باروری می گردد.

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irسکه (Silver & Gold Coin) : موجب برکت و سرشاری کیسه است

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irنقل (Comfit ): نمادی است از زایش و تولد و بالندگی و برکت

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irشیرینی (Sweets ) : نمادی است از زایش و تولد و بالندگی و برکت

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irآجیل (Nuts) : نمادی است از زایش و تولد و بالندگی و برکت

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irاسپند ( Wild Rue): در زمانهای قدیم مقدس بوده و در رسم های نیایشی بکار برده می شده.

سایت ویژه نوروز جشن باستانی 
ایران زمین |www.9rooz.irانار (Pomegranate) : پردانگی انار نشان از برکت و باروری است