اس ام اس فلسفی و آموزنده باحال

اس ام اس فلسفی خنده دار

ضرب المثل آمریکایی : سه چیز را زود به زود عوض کن؛ زن، عشق و پیراهن زیر!

*

*

*

اس ام اس آموزنده باحال

اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد..

*

*

*

اس ام اس های فلسفی

دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند .

*

*

*

اس ام اس عاشقانه فلسفی

در عشق و خواب هیچ چیز محال نیست.

*

*

*

اس ام اس فلسفی سخن بزرگان

گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است. شاتو بریان

*

*

*

اس ام اس آموزنده

گذشته گذشت و آنچه می آید بر تو پوشیده است،آنچه را که در دست داری مغتنم شمر.

*

*

*

پیامک آموزنده

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی کنیم.

*

*

*

Sms آموزنده

پول باید متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول