اس ام اس ها و پیامک های جدید شما

====== جک - Sms خنده دار ======== 

2 تا نی نی پیش هم خوابیده بودند.
- پسره میگه : تو دختلی ؟
- نمیدونم!!!
- خوب بزار ببینم.
پسره میره زیر پتو بعد میگه : دختلی!!!
- از کجا فهمیدی؟
- آخه جولابات صولتیه!!!

====== اس ام اس – اس ام اس آموزنده ======== 

فاصله گرفتن از آدمهایی که دوستشان داریم بی فایده است ،
زمان به زودی به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست

====== اس ام اس – اس ام اس سرکاری ======== 

صداقت خواستم داشتی ،
مهربانی خواستم داشتی ،
محبت خواستم داشتی ....
قورقوری جون گل کاشتی !!!
هر چی که خواستم داشتی!!! 

====== اس ام اس – اس ام اس سرکاری ========

حلول ماه زولبیا بامیه ، ماه حلیم بادمجان ،
ماه ضعف و بی حالی ،
ماه خوردن های یواشکی ،
ماه غسل های حول حولکی ، مبارک باد. 

====== جک  جک ترکی  ======== 

به یه ترکه میگن ، چرا از صدا و سیما اخراجت کردن ؟
میگه چون وسط اذون پیام بازرگانی پخش کردم.

====== اس ام اس  پیامک زیبا ======== 

ابر هم دربار شش قصد فداکاری نداشت ،
عقده بر دل داشت روی خاک خالی کرد و رفت .
 

====== اس ام اس – اس ام اس سرکاری ======== 

از عزیزانی که بضاعت مالی برای فرستادن sms ندارند تک زنگ هم پذیرفته می شود. ( صندوق حمایت از بیماران اس ام اسی )