هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. ( ضرب المثل آلمانی ) 

مردی که به دلیل " پول " زن می گیرد ، به نوکری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی) 

لیاقت داماد به قدرت بازوی اوست. ( ضرب المثل چینی ) 

زنی سعادتمند است که مطیع شوهر باشد. ( ضرب المثل یونانی) 

زن عاقل با داماد " بی پول " سازگاری خوبی دارد. ( ضرب المثل یونانی) 

زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی) 

زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند ، در کلبه خرابه هم زندگی می کنند. ( ضرب المثل آلمانی) 

داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت. ( ضرب المثل لهستانی) 

دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ( ضرب المثل ایتالیایی) 

دو نوع زن وجود دارد : با یکی ثروتمند و با دیگری فقیر می شوی. ( ضرب المثل ایتالیایی ) 

هنگام خرید پارچه ، حاشیه آن را به خوبی نگاه کن و مو قع ازدواج ، درباره مادر عروس تحقیق کن ( ضرب المثل آذربایجانی ) 

برای یافتن همسر می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی ( ضرب المثل چینی) 

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن. ( ضرب المثل چینی) 

ازدواج مانند اجرای نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه شود ، جبرانش غیرممکن خواهد بود. ( بورنر ) 

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است ( ناپلئون ) 

اگر کسی در انتخاب همسر دقت نکند ، دو نفر را بدبخت کرده است ( محمد حجازی) 

انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ؛ ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم. ( خانم پرل باک ) 

با زنی ازدواج کنید که اگر " مرد " بود ، بهترین دوست شما می شد. ( بردون ) 

اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری ، اختیار شکمش را در دست بگیر ( ضرب المثل اسپانیایی) 

اگر زنی خواست که تو را به سبب پول ، همسرش شوی با او ازدواج کن ، اما پولت را از او دور نگه دار ( ضرب المثل ترکی) 

ازدواج مقدس ترین قراردادهاست ( ماری آمپر ) 

ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است ( ضرب المثل فرانسوی) 

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است.( سقراط )