< ======<<<

این تیر جومونگ بخوره تو قلب اونایی که بدخواهتن.

.

.

تا عمر ما باشد به دنیا ما رفیقیم، ترس از آن دارم بمیرم حس کنی ما نارفیقیم.

.

.

خونه امید قلبم آسمونه اون نگاته.

.

.

سلام و درود بر بندگان پاکش که شما هم اگر یک حمام بروید از آنانید.

.

.

نه بخاطر رفاقت ،
نه بخاطر صداقت ، شرافتت ، ظرافتت ، رشادتت ، حمایتت ، نجابتت ،
فقط به خاطر خود کثافتت.

اس ام اس های ارسالی امید دوراندیش

***********************

میگن جومونگ اومده ایران نمک ببره ،

مواظب باش تو رو با خودت نبره بانمک.

***********************

رئیس باهوش + کارمند باهوش = سود
رئیس باهوش + کارمند خنگ = تولید
رئیس خنگ + کارمند باهوش = پیشرفت و ترقی
رئیس خنگ + کارمند خنگ = وقت اضافه در سر کار

*********************

عربه بلال می خوره تا صبح اذان می گه

********************

از دوری تو هم سوخت دلم هم جگرم
با دوری خود دو گانه سوزم کردی

*************************

دعای ورود به قزوین :
الهم احفظ کوننا من الدخول اشیاء الحرام.

یه قزوینی در قم گم میشه. مراجع فتوا میدن که تا پیدا شدن او باید نماز به صورت نشسته خوانده شود.