همه سیاره های منظومه شمسی دور محور خود از غرب به شرق می چرخند ، بجز سیاره ناهید که از شرق به غرب می چرخد.

----------------------------------------

آیا می دانستید که جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است؟

----------------------------------------

کره مریخ در 687 روز ، به دور خورشید می چرخد.

----------------------------------------

مدت زمان گردش سیاره عطارد به دور خود ، دو برابر مدت زمان گردش آن به دور خورشید است.

----------------------------------------

کره زمین از 102 عنصر به وجود آمده و این 102 عنصر در بدن انسان وجود دارد.

----------------------------------------

لایه اوزون فقط به اندازه 2 سکه روی هم ضخامت دارد.

----------------------------------------

آیا می دانستید که اگر تمام کرات منظومه شمسی را با هم جمع کنیم و سپس آن را دو برابر کنیم باز هم به اندازه کره ی مشتری نمی شود

----------------------------------------

آیا می دانستید که وسعت کره ی ماه به اندازه قاره استرالیاست؟

----------------------------------------

آیا می دانستید که طبیعت سیاره ی اورانوس برخلاف زمین است یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی آن بسیار سرد است؟

----------------------------------------

آیا می دانستید که نیروی جاذبه ی ماه می تواند باعث زمین لرزه شود؟

----------------------------------------

آیا می دانستید که زهره تنها سیاره است که در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد؟